www.maxtuning.sk

  Nitrosystém  N2O, oxid dusný

         Oxid dusný alebo rajský plyn môže slúžiť za určitých podmienok na zvýšenie výkonu motoru, stať sa silným okysličovadlom s chladiacim efektom. Nitro alebo  rajský plyn, čo je oxid dusný (N2O) je  privádzaný  do sania motoru. Sú dve možnosti, jednoduchšia ekonomickejšia, plyn sa vháňa do sania spolu so vzduchom, o obohatenie zmesi sa postará pôvodná riadiaca elektronika, pokiaľ nestačí tak prídavná elektronika. Druhou, zložitejšou a drahšou variantou je vpúšťanie N2O priamo ku každému válcu zvlášť samostatnými tryskami so vstrekovaním paliva.  N2O sa skladá z dvoch molekúl dusíka a jednej molekuly kyslíka. Pri vysokej teplote vo valci motora sa kyslík od dusíku uvoľní. Tento volný kyslík O/O2/ umožní spáliť väčšie množstvo paliva,  zvýši plniaci tlak vo valci, a tak umožní výrazne zvýšenie výkonu. Oxid dusný môže byť v plynovej bombe s objemom 2 až 7 litrov. Akonáhle sa N2O pomocou solenoidu uvolní z plynovej fľaše, prudko sa ochladí, čím ochladí aj okolie so vzduchom, chladný vzduch má vyššiu hustotu to znamená že aj vyššiu hustotu kyslíku. Pri zapálení vo valci sa oddelený dusík chová antidetonačne, postará sa o plynulejšie kontrolované prehorenie zmesi

.

    V prípade, že je  riadiaca jednotka preprogramovaná, je nutné ju späť preprogramovať, vrátiť predzápal, prípadne predzápal  upraviť inak a zabrániť nežiadúcim detonáciam. Tu by bolo vhodné zabudovať prepínač a prepínať parametre riadiacej jednotky podľa požiadavky, sériové parametre a parametre prispôsobené na nitrosystém. Pri používaní N2O je nutné dodržiavať niektoré zásady, obmedzený čas zvýšeného výkonu, sledovať bohatosť zmesi, aby nedošlo k prepáleniu válcov,  aktivácia  musí byť  len pri plnom stlačení plynového pedálu.  

 

         

 

 

Funkcia riadiacej jednotky  N2O

Hlavný vypínač zapína riadiacu jednotku do pohotovosti.

Solenoid otvára prívod N2O.

Riadiaca jednotka:

-           sleduje stlačenie plynového pedálu

-           sleduje lambda sondu a bohatosť zmesi

-          zvyšuje dávkovanie paliva, keď je potrebné

-          sleduje detonácie pri motoroch vybavených detonačným čidlom

-          sleduje a obmedzuje maximálny čas aktivity na 15 sekúnd

-           kontrólne led diódy zobrazujú stav, aktiváciu a hodnotu lambda

-          červená led , jednotka je aktívna

-          zelená led, bohatá zmes

-          žltá led, chudobná zmes  

 

  komponenty pre nitro sústavu  
   názov    cena bez DPH
riad.elektronika 8000
flaša 2l 3000
redukč. ventil 2500
hadica 5m/70bar 250
rychlospojky 2ks 400
solenoid 2500
držiak flaše 1000
spínač 200
montáž 5000
spolu 22850
spolu s DPH 28105,5

 

Nitro v benzínovom motore  

  Po inštalácii suchého systému oxidu dusného do automobilu Mercedes A140 86PS boli namerané tieto časy zrýchlenia:

 

zrýchlenie 60-100km/h 3 stupeň

séria         nitrosystém       nárast výkonu   vypočítaný výkon

 9,06s               8s                   13,3%            cca 97PS

 

 Oxid dusný bol vháňaný tlakom 3 bary do sacieho potrubia.

Sledovaním lambda sondy bola zistená chudobná zmes čo ohrozuje piesty vysokou teplotou.

Preto bola nainštalovaná prídavná elektronika na obohatenie zmesi so sledovaním lambda sondy. Výsledkom bol prudký nárast výkonu.

 

zrýchlenie 60-100km/h 3 stupeň

oxid dusný vháňaný tlakom 3 bary

séria         nitrosystém       nárast výkonu   vypočítaný výkon

 9,06s               7,4s                   22%            cca 105PS 

 

zrýchlenie 60-100km/h 3 stupeň

oxid dusný vháňaný tlakom 5 barov

séria         nitrosystém       nárast výkonu   vypočítaný výkon

 9,06s               6,5s                   39%            cca 120PS

 

zrýchlenie 60-100km/h 3 stupeň

oxid dusný vháňaný tlakom 7 barov

séria         nitrosystém       nárast výkonu   vypočítaný výkon

 9,06s               6,06s                   50%            cca 129PS

 

 V celom rozsahu otáčok bola zistená bohatá zmes, čo chráni  piesty od vysokých teplôt. 

  Nitro v dieselovom motore, TDI  

www.AUTOTUNING.sk Autotuning: Seat Leon 1.9TDi PD Cupra4 TDi a nitro? Presne tak!

zmeraný výkon 173kW/235PS,   krútiaci moment 499Nm! 

 

  
  Príprava oxidu dusného do dieselového motoru predchádza meranie. Je nutné zabezpečiť prídavné palivo úmerné pridanému N
2O.

   

Test - Seat Leon 1.9TDi  PD Cupra4 -TDi a nitro? Presne tak!Túto úlohu má externá elektronika na riadenie zvýšeného dávkovania paliva a riadenie solenoidu pre oxid  dusný. Zároveň nový program riadiacej elektroniky.  

 

 

Prídavný nitrosystém  inštalovaný do Octavie kombi 1,9TDI  4X4 PD pumpe duse 100PS a Seat Leon Cupra 1,9TDI PD. Zabudovaná elektronika /MAX TDI/ ovláda elektromagnetický ventil a vstrekovanie paliva pri stlačení plynu na maximum. V sériovom stave vykazoval motor výkon 108PS merané na brzde. So zmenenými parametrami v riadiacej elektronike /chiptuningom/  dosahoval výkon 150PS merané na brzde.  

 

 

 

 

Čo spraví nitrosystém?.

V sériovom stave bolo namerané zrýchlenie z 80km/h na 120km/h za 9,5sek. Optimalizovaným programom /chiptuningom/ dosiahol zrýchlenie z 80-120km/h za 6,5 sek.

Nitro je vháňané priamo pred filtrom nasávania vzduchu, tlakom 5 bar, riadené elektromagnetickým ventilom. Zvýšenie výkonu bolo neuveritelné, zrýchlenie z 80km/h na 120km/za 4,5 sek. To ale nie je všetko. Najvačší výkon bol dosiahnutý zaradením externej elektroniky spolu s novým programom /chiptuningom/ 4,1sek. Samozrejme nesmieme zabudnúť po každom pokuse  nechať motor vydýchnuť.

 

  Ak dáme tieto časy do pomeru dostaneme hodnotu priemerného zvýšenia výkonu.

napr. Pz=Tséria/T x Pséria Pz= 9,54/4,1*100=232 PS je to vypočítaný výkon, zo skúsenosti vieme, že sa sa  veľmi približuje skutočnému výkonu. Maximálny výkon je potrebné odmerať na brzde, ako orientačné meranie postačuje meranie zrýchlenia.

OCTAVIA 4X4      výkon 100PS   1450kg 

merané zrýchlenie z 80-120km/h 4 stupeň

SÉRIA                          9.54 sek.    

CHIP                             6.40 sek.    

NITRO/BOX                   4.50 sek.    

NITRO/CHIP/BOX           4.10 sek.      

 

     pre porovnanie hodnoty zrýchlenia výber,  niektorých značiek automobilov

 

Aby to motor prežil.

Elektronika zvyšuje dávkovanie paliva tým znižuje maximálne teploty na piesty.  Pri stlačení plynu na maximum nie je akcelerácia okamžitá ale výkon je zvyšovaný postupne, tak aby motor a prevodové časti pri takýchto extrémnych výkonoch, boli podľa možnosti čo najmenej namáhané.

  

 

NAJ.sk