CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby Systém / Poznámka
kód chyby kód kód
0 0 0 Nezjištěna závada/konec komunikace  
257 101 1112 Vstupní ventil ABS PL  
258 102 1113 Elektromagnetický ventil 1 - Automatická převodovka
- přerušení/zkrat na kostru
259 103 1114 Vstupní ventil ABS PP  
260 104 1121 Elektromagnetický ventil 2 - Automatická převodovka
- přerušení/zkrat na kostru
261 105 1122 Vstupní ventil ABS Z  
262 106 1123 Elektromagnetický ventil 3 - Automatická převodovka
- přerušení/zkrat na kostru
263 107 1124 Převodovka  
264 108 1131 Elektromagnetický ventil 4 - Automatická převodovka
- přerušení/zkrat na kostru
265 109 1132 Výstupní ventil ABS PL  
266 010A 1133 Elektromagnetický ventil 5 - Automatická převodovka
- přerušení/zkrat na kostru
267 010B 1134 Výstupní ventil ABS PP  
268 010C 1141 Elektromagnetický ventil 6 - Automatická převodovka
- přerušení/zkrat na kostru
269 010D 1142 Výstupní ventil ABS Z  
270 010E 1143 Elektromagnetický ventil 7 - Automatická převodovka
- přerušení/zkrat na kostru
271 010F 1144 Viz skupina oprav 01  
273 111 1211 Vstupní ventil ABS ZP  
274 112 1212 Vstupní ventil ABS ZL  
275 113 1213 Výstupní ventil ABS ZP  
276 114 1214 Výstupní ventil ABS ZL  
277 115 1221 Vstupní/výstupní ventil ABS PL  
278 116 1222 Hlavní ventil ABS  
279 117 1223 Ventil 1 uzávěrky diferenciálu  
280 118 1224 Ventil 2 uzávěrky diferenciálu  
281 119 1231 Snímač rychlosti jízdy - žádný signál Automatická převodovka
282 011A 1232 Nastavovač škrticí klapky - nesmyslný signál  
/překročena regulační mez/signál mimo toleranci/regulační odchylka/hodnota horního dorazu/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
/bez napětí
283 011B 1233 Snímač otáček PL - ABS
- mechanická závada/signál mimo toleranci/ Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
/přerušení/zkrat na plus  
284 011C 1234 Vstupní/výstupní ventil ABS PP  
285 011D 1241 Snímač otáček PP - ABS
- mechanická závada/signál mimo toleranci/ Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
/přerušení/zkrat na plus  
286 011E 1242 Vstupní/výstupní ventil ABS-ZL  
287 011F 1243 Snímač otáček ZP - ABS
- mechanická závada/signál mimo toleranci/ Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
/přerušení/zkrat na plus  
289 121 1244 Vstupní/výstupní ventil ABS-ZP  
290 122 1311 Snímač otáček ZL - ABS
- mechanická závada/signál mimo toleranci/ Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
/přerušení/zkrat na plus  
291 123 1312 Spínač tlaku, výstražný kontakt  
292 124 1313 Hydraul. přívod energie, úroveň tlaku  
293 125 1314 Multifunkční spínač - nedefinovaný stav Automatická převodovka
294 126 1321 Spínač tlaku 1 pro stav převodovky  
295 127 1322 Spínač tlaku 2 pro stav převodovky  
296 128 1323 Spínač Kick-down  
297 129 1324 Snímač otáček převodovky - Automatická převodovka
- žádný/nesmyslný signál
298 012A 1331 Spínač uzávěrky diferenciálu  
299 012B 1332 Programový spínač  
300 012C 1333 Snímač teploty oleje v převodovce - Automatická převodovka
- vadný snímač teploty ATF
301 012D 1334 Zpětné čerpadlo ABS - přerušení  
302 012E 1341 Relé magnetických ventilů ABS  
303 012F 1342 Spínač volby funkce  
305 131 1343 Signál ukazatele spotřeby paliva -  
- zkrat na plus
306 132 1344 Systém sekundárního vzduchu, válce řady 1  
307 133 1411 Systém sekundárního vzduchu, válce řady 2  
309 135 1413 Dávkovací čerpadlo čistícího prostředku  
310 136 1414 Teplotní čidlo 1  katalyzátoru  
312 138 1422 Teplotní čidlo 2  katalyzátoru  
313 139 1423 Katalyzátor  
314 013A 1424 Dvoucestný ventil recirkulace spalin  
512 200 2114 Hallův snímač není na vztažné značce  
513 201 2111 Snímač otáček motoru -  
- nesmyslný/žádný signál
514 202 2112 Snímač pro předstih  
515 203 2113 Hallův snímač -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/
/žádný signál/nesmyslný signál
516 204 2121 Spínač volnoběhu - nesmyslný signál/  
/přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
517 205 2123 Spínač plného zatížení  
518 206 2212 Potenciometr škrticí klapky - Řízení motoru
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
/nesmyslný signál/signál mimo toleranci
519 207 2222 Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus/  
/přerušení/zkrat na kostru/nesmyslný signál/
/napájecí napětí
520 208 2232 Měřič množství/hmotnosti vzduchu -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
521 209 2242 Potenciometr CO  
522 020A 2312 Snímač teploty chladicí kapaliny -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/
nesmyslný signál
523 020B 2322 Snímač teploty nasávaného vzduchu -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
524 020C 2142 Snímač klepání 1 -  
- vadný/nesmyslný signál/příliš malý signál
525 020D 2342 Lambda sonda -  
- výstup otevřen/zkrat na kostru/zkrat na plus/nesmyslný signál/signál mimo toleranci
526 020E 2131 Spínač brzdových světel -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
527 020F 2412 Snímač teploty v sacím potrubí -  
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
528 210 2223 Snímač nadmořské výšky -  
- signál příliš velký/malý
529 211 2122 Chybí otáčkový signál  
530 212 2124 Potenciometr škrticí klapky pro řízení volnoběhu - přerušení/zkrat na plus/  
/zkrat na kostru/nesmyslný signál/regulační odchylka/překročeny meze regulace
531 213 2233 Referenční napětí měřiče hmotnosti vzduchu  
532 214 2234 Napájecí napětí -  
- signál příliš velký/malý/nesmyslný
Sv.15 - příliš malé napětí
533 215 2231 Regulace volnoběhu -  
- překročení horní/spodní meze regulace
534 216 2313 Snímač teploty oleje  
535 217 2141 První regulace klepání  
536 218 2143 Druhá regulace klepání  
537 219 2341 Lambda regulace -  
- překročení horní/spodní meze regulace
538 021A 2241 Referenční napětí Climatronic
539 021B 2311 Snímač teploty paliva -  
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
540 021C 2144 Snímač klepání 2  
541 021D 2213 Potenciometr posuvu regulační objímky  
542 021E 2211 Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru/  
/nesmyslný signál/přerušení/zkrat na plus
543 021F 2214 Překročeny maximální otáčky  
544 220 2224 Překročen maximální plnicí tlak  
545 221 2314 Elektrické spojení motor/převodovka -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
/nedefinovaný stav spínače
546 222 2132 Vadné datové vedení - Datové vedení W mezi ŘJ motoru
- nepravděpodobný signál a ŘJ imobilizeru
547 223 2133 Kontrolní spínač tlaku pro ABS  
548 224 2134 Napájecí napětí paměti závad  
549 225 2243 Signál spotřeby  
550 226 2244 Regulace počátku vstřiku -  
- regulační odchylka
551 227 2321 Překročena teplota katalyzátoru  
552 228 2323 Potenciometr měřiče množství vzduchu  
553 229 2324 Měřič hmotnosti vzduchu -  
- nesmyslný signál/přerušení/zkrat na kostru/
/zkrat na plus/napájecí napětí
554 022A 2331 Lambda - regulace 2  
555 022B 2332 Lambda sonda 2  
557 022D   Tlakový spínač servořízení -  
- zkrat na kostru/zkrat na plus
558 022E 2343 Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - chudá  
559 022F 2344 Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - bohatá  
560 230 2411 Systém recirkulace spalin  
561 231 2413 Přizpůsobení složení směsi - překročena mez adaptace aditivní/multiplikativní  
Nedosažena mez adaptace aditiv./multiplikat.
566 236   Provoz servořízení - nesmyslný signál  
575 023F 2221 Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka,  
případně Plnicí tlak - regulační odchylka
Tlak v sacím potrubí -
- regulační hranice nedosažena/překročena
577 241   Regulace klepání 1.vál.  
578 242   Regulace klepání 2.vál.  
579 243   Regulace klepání 3.vál.  
580 244   Regulace klepání 4.vál.  
581 245   Regulace klepání 5.vál.  
582 246   Regulace klepání 6.vál.  
583 247   Regulace klepání 7.vál.  
584 248   Regulace klepání 8.vál.  
585 249   Teplotní čidlo recirkulace spalin  
586 024A   Regulace recirkulace spalin  
587 024B   Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi  
588 024C   Odpalovač airbagu (řidič)  
589 024D   Odpalovač 1 pro airbag (spolujezdec)  
590 024E   Odpalovač 2 pro airbag (spolujezdec)  
591 024F   Spínač pásu (řidič)  
592 250   Spínač pásu (spolujezdec)  
593 251   Spínač sedadla spolujezdce  
594 252   Odpalovací okruh airbagu  
595 253   Uložena Crashdata  
596 254   Zkrat mezi vodiči ventilu Šoupátková skříň automat. převodovky
597 255   Rozdílné impulzy otáček kol  
598 256   Hydraulická/mechanická závada  
599 257   Plausibilita spínače tlaku/brzdových světel  
600 258   Potenciometr ve V68  
601 259   Potenciometr ve V70  
602 025A   Potenciometr ve V85  
603 025B   Servomotor nastavovače klapky rozdělení vzduchu - prostor pro nohy/rozmrazování Climatronic
604 025C   Potenciometr ve V71  
605 025D   Dvoucestný ventil čerstvý vzduch/klapka obtoku vzduchu  
606 025E   Dvoucestný uzavírací ventil chladicí kapaliny  
607 025F   Indikátor venkovní teploty  
608 260   Snímač stavu naložení vozidla  
609 261   Výstup zapalování 1 -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
610 262   Výstup zapalování 2 -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
611 263   Výstup zapalování 3 -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
612 264   Výstup zapalování 4 -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
613 265   Výstup zapalování 5 -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
614 266   Výstup zapalování 6 -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
615 267   Výstup zapalování 7 -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
616 268   Výstup zapalování 8 -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
617 269   Snímač zpomalení L-airbag  
618 026A   Snímač zpomalení P-airbag  
619 026B   Přívodní vedení snímače L  
620 026C   Přívodní vedení snímače P  
621 026D   Ventil snižování tlaku  
622 026E   Odvodnit palivový filtr  
623 026F   Elektrické spojení ABS/převodovka  
624 270   Zásah kompresoru klimatizace -  
- zkrat na plus
625 271   Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně  
Signál rychlosti vozidla -
- signál nesmyslný/příliš velký
626 272   Kontrolka doby předžhavení -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
627 273   Snímač stavu vody  
628 274   Kontrola řídicích veličin  
629 275   Spínač brzdového pedálu  
630 276   Zapnuta klimatizace  
633 279   Vedení odpalovače/snímače zpomalení  
634 027A   Předřadný odpor pro EDS  
635 027B   Vyhřívání lambda sondy před katalyzátorem  - vadné/zkrat na plus/přerušení/  
/zkrat na kostru
636 027C   Snímač zrychlení PP  
637 027D   Snímač zrychlení ZL  
638 027E   Elektrické spojení motor/převodovka -  
- žádný signál
639 027F   Snímač zpomalení  
640 280   Relé vyhřívání lambda sondy  
641 281   Teplota kapaliny automat. převodovky (ATF)  
- příliš velký signál
642 282   EDS přepínací ventil PP  
643 283   EDS výstupní ventil PP  
644 284   EDS přepínací ventil PL  
645 285   EDS výstupní ventil PL  
646 286   ABS-ASR/motor - elektrické spojení 1  
647 287   ABS-ASR/motor - elektrické spojení 2  
648 288   Vyhřívání lambda sondy za katalyzátorem  
649 289   Vstupní/výstupní ventil ABS Z  
650 028A   Spínač spojkového pedálu  
651 028B   Vedení zapalovacích okruhů  
652 028C   Kontrola rychlostního stupně -  
- nesmyslný signál
653 028D   Plausibilita páka voliče/převodovka  
654 028E   Odpalovač napínáku pásů (řidič)  
655 028F   Odpalovač napínáku pásů (spolujezdec)  
656 290   Snímač obsazení sedadla  
657 291   Servomotor  středního vzduchového průduchu  
658 292   Ovládací jednotka  
659 293   Vlastní test  
660 294   Spínač kick-down/potenciometr škrticí klapky - nesmyslný signál  
661 295   Ukazatel teploty  
662 296   Otáčkoměr  
663 297   Rychloměr  
664 298   Ukazatel zásoby paliva  
665 299   Kontrolka bezpečnostních pásů  
666 029A   Gong  
667 029B   Signál venkovní teploty -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
668 029C   Palubní napětí sv.30 -  
- nesmyslný signál/signál mimo toleranci/
/příliš malý signál
669 029D   Druhá kontrolka závad  
670 029E   Snímač nastavovače škrticí klapky - Snímač = potenciometr
- signál příliš malý/velký/nesmyslný
671 029F   Spínač regulace rychlosti - nedefinovatelný stav spínače/nesmyslný signál  
672 02A0   Hydraulické čerpadlo ABS s předřadným odporem  
673 02A1   Sešlápnout brzdový pedál  
674 02A2   Uvolnit brzdový pedál  
675 02A3   Vstupní ventil PL:0V  Výstupní ventil PL:0V  
PL kolo zablokováno
676 02A4   Vstupní ventil PL:Uaku   
Výstup.ventil PL:0V
PL kolo zablokováno
677 02A5   Vstupní ventil PL:Uaku   
Výstupní ventil PL:Uaku
PL kolo volné
678 02A6   Vstupní ventil PL:Uaku   
Výstupní ventil PL:0V
PL kolo volné
679 02A7   Vyhřívání lambda sondy 2 před katalyzátorem  
680 02A8   Vstupní ventil PP:0V  
Výstupní ventil PP:0V
PP kolo zablokováno
681 02A9   Vstupní ventil PP:Uaku    
Výstupní ventil PP:0V
PP kolo zablokováno
682 02AA   Vstupní ventil PP:Uaku    
Výstupní ventil PP:Uaku
PP kolo volné
683 02AB   Vstupní ventil PP:Uaku    
Výstupní ventil PP:0V
PP kolo volné
684 02AC   Vyhřívání lambda sondy 2 za katalyzátorem  
685 02AD   Vstupní ventil ZL:0V    
Výstupní ventil ZL:0V
ZL kolo zablokováno
686 02AE   Vstupní ventil ZL:Uaku    
Výstupní ventil ZL:0V
ZL kolo zablokováno
687 02AF   Vstupní ventil ZL:Uaku    
Výstupní ventil ZL:Uaku 
ZL kolo volné
688 02B0   Vstupní ventil ZL:Uaku    
Výstupní ventil ZL:0V
ZL kolo volné
689 02B1   Falešný vzduch v sacím traktu  
690 02B2   Vstupní ventil ZP:0V    
Výstupní ventil ZP:0V
ZP kolo zablokováno
691 02B3   Vstupní ventil ZP:Uaku    
Výstupní ventil ZP:0V
ZP kolo zablokováno
692 02B4   Vstupní ventil ZP:Uaku    
Výstupní ventil ZP:Uaku
ZP kolo volné
693 02B5   Vstupní ventil ZP:Uaku    
Výstupní ventil ZP:0V
ZP kolo volné
694 02B6   Osvětlení spínačů a přístrojové desky  
695 02B7   EDS ventily/hydraulické čerpadlo:Uaku  
kola PL/PP zablokována
696 02B8   Ventil snižování tlaku L  
697 02B9   Ventil snižování tlaku P  
698 02BA   Řídicí jednotka - zvýšený odběr proudu  
699 02BB   Lambda sonda za katalyzátorem  
700 02BC   Lambda sonda 2 za katalyzátorem  
701 02BD   Test překročení teploty chladicí kapaliny  
702 02BE   Snímač složení paliva  
703 02BF   Rozpoznání volnoběhu:  
potenciometr škrticí klapky/
/volnoběžný spínač
708 02C4   POZOR bude zapnut ventilátor  
709 02C5   Fotosnímač 2 slunečního osvitu  
710 02C6   Servomotor odmrazovací klapky  
711 02C7   Servomotor klapky v prostoru nohou L  
712 02C8   Servomotor klapky v prostoru nohou P  
713 02C9   Servomotor středního větracího otvoru L  
714 02CA   Servomotor středního větracího otvoru P  
715 02CB   Servomotor zadního větracího otvoru  
716 02CC   Servomotor klapky obtoku vzduchu  
717 02CD   Servomotor klapky AKF  
718 02CE   Spínač trysky L nahoře  
719 02CF   Spínač trysky P nahoře  
720 02D0   Spínač trysky L dole  
721 02D1   Spínač trysky P dole  
722 02D2   Spínač trysky L uprostřed  
723 02D3   Spínač trysky P uprostřed  
724 02D4   Spínač trysky L v zadním prostoru  
725 02D5   Spínač trysky P v zadním prostoru  
726 02D6   Spínač trysky v zadním prostoru uprostřed  
727 02D7   Potenciometr ve V107  
728 02D8   Potenciometr ve V110  
729 02D9   Potenciometr ve V111  
730 02DA   Potenciometr ve V102  
731 02DB   Potenciometr ve V108  
732 02DC   Potenciometr ve V109  
733 02DD   Potenciometr ve V112  
734 02DE   Potenciometr ve střední trysce  
735 02DF   Potenciometr ve V113  
736 2   Potenciometr ve V114  
737 20   Ventil regulace topení L  
738 200   Ventil regulace topení P  
739 2000   Čerpadlo oběhu chladicí kapaliny  
740 20000   Snímač rozpoznání 1.válce  
741 200000   Kontrola brzdového pedálu - nesmyslný signál  
742 2000000   Systém větrání akumulátoru  
743 20000000   Snímač systému větrání akumulátoru  
744 200000000   Regulace teploty akumulátoru  
745 2000000000   Hlídání izolace  
746 02EA   Výpadek článku akumulátoru  
747 02EB   Snímač teploty akumulátoru vpředu  
748 02EC   Snímač teploty akumulátoru vzadu  
749 02ED   Klapka ventilace  
750 02EE   Kontrolka závad  
751 02EF   Ukazatel kapacity akumulátoru  
752 02F0   Ventilátor a akumulátorové topení  
753 02F1   Elektr. spojení otáčkových impulzů kol  
754 02F2   Kontrolka přehřátí  
755 02F3   Kontrolka tlaku oleje  
756 02F4   Snímač teploty ve větracím otvoru vlevo  
757 02F5   Snímač teploty ve větracím otvoru vpravo  
758 02F6   Systém sekundárního vzduchu  
759 02F7   Nastavovač teploty větracího otvoru vlevo  
760 02F8   Nastavovač teploty větracího otvoru vpravo  
761 02F9   Uložena chyba v řídicí jednotce motoru  
762 02FA   Vstřikovací ventil  
763 02FB   Snímač tlaku plynu (strana řidiče)  
764 02FC   Snímač tlaku plynu (strana spolujezdce)  
765 02FD 1412 Snímač dráhy regulačního šoupátka -  
- elektrická závada obvodu
766 02FE   Snímač teploty větracího otvoru vpředu  
767 02FF   Snímač teploty výparníku vzadu  
768 300   Snímač teploty vyměníku tepla vzadu  
769 301 3111 Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny -  
- výstup z motoru -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
770 302 3112 Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny -  
- výstup chladiče -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
771 303 3113 Snímač ukazatele zásoby paliva -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
772 304 3114 Spínač tlaku oleje  
773 305 3121 Snímač tlaku oleje  
774 306 3122 Snímač výšky vozidla vzadu vlevo  
775 307 3123 Snímač výšky vozidla vzadu vpravo  
776 308 3124 Snímač výšky vozidla vpředu vlevo  
777 309 3131 Snímač polohy plynového pedálu -  
signál příliš velký/napájecí napětí/nesmyslný signál/zkrat na plus
778 030A 3132 Snímač úhlu řízení - bez komunikace Gateway
779 030B 3133 Snímač venkovní teploty - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic
780 030C 3134 Snímač vertikálního zrychlení  
781 030D 3141 Servomotor vpředu vlevo  
782 030E 3142 Servomotor vpředu vpravo  
783 030F 3143 Servomotor vzadu vlevo  
784 310 3144 Servomotor vzadu vpravo  
785 311 3211 Snímač teploty - přístrojová deska  
786 312 3212 Snímač teploty - střecha  
787 313 3213 Snímač teploty kanálu nasávání čerstvého Climatronic
vzduchu  - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru
788 314 3214 Dvoucestný ventil   prostor pro nohy -  
- rozmrazovací klapka
789 315 3221 Spínač pro jízdu vzad  
790 316 3222 Klapka čerstvý vzduch/oběh vzduchu  
791 317 3223 Teplotní spínač výparníku  
792 318 3224 Tlakový spínač klimatizace Climatronic
793 319 3231 Snímač polohy brzdového pedálu  
794 031A 3232 Snímač hydraulického čerpadla  
795 031B 3233 Snímač vertikálního zrychlení  
796 031C 3234 Dmychadlo pro snímač teploty  
797 031D 3241 Fotosnímač slunečního osvitu - Climatronic
- přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru
798 031E 3242 Test segmentů  
799 031F 3243 Snímač teploty chladicí kapaliny  
800 320 3244 Teplotní snímač dmychadla  
801 321 3311 Vysokotlaký spínač magnetické spojky  
802 322 3312 Nízkotlaký spínač klimatizace  
803 323 3313 Snímač zdvihu odpružení vpředu vpravo  
804 324 3314 Snímač zdvihu odpružení vpředu vlevo  
805 325 3321 Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vlevo  
806 326 3322 Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vpravo  
807 327 3323 Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vlevo  
808 328 3324 Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vpravo  
811 032B 3333 Systém nepřipraven na dotaz  
816 330   Snímač servořízení -  
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus/
/vadný
817 331   Teplotní ochrana servořízení  
824 338 3424 Kontrolka ASR  
849 351   Kontakt S na spínací skříňce zapalování - Radio
- přerušení
852 354   Přední reproduktory - přerušení/zkrat  
853 355   Zadní reproduktory - přerušení/zkrat  
854 356   Výstupní zobrazovač rádia ve sdružených přístrojích - bez komunikace  
855 357   Spojení k CD přehrávači - bez komunikace  
856 358   Anténa autoradia - zkrat/přerušení  
862 035E   Anténa navigace GPS -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
867 363   Spojení k řídicí jednotce ABS - žádný signál Navigační systém
883 373   Spínací skříňka - sv.S - nesmyslný signál  
884 374   Spínací skříňka - sv.X - nesmyslný signál  
885 375   Spínací skříňka - sv.50 - nesmyslný signál  
886 376   Spínač ukazatelů směru jízdy -  
- nesmyslný signál
887 377   Tlačítko varovných světel - nesmyslný signál  
888 378   Spínač stěračů (cyklovače) -  
- nesmyslný signál
889 379   Ovládání houkačky - nesmyslný signál  
890 037A   Tlačítko vyhřívání zadního skla -  
- nesmyslný signál
891 037B   Tlačítko dálkového ovládání, zadní kapota -  
- nesmyslný signál
893 037D   Tlačítko odemykání kliky zadní kapoty -  
- nesmyslný signál
895 037F   Ovládací panel GRA/ADR -  
 - nesmyslný signál
896 380   Zamykací jednotka zadní kapoty -  
- nesmyslný signál
897 381   Čerpadlo ostřikovačů skla -  
- nesmyslný signál
899 383   Pojistka motoru stěračů - vadná  
900 384   Pojistka houkačky/dvoutónové houkačky -  
- vadná
901 385   Zpětná světla -  
- nesmyslný signál/zkrat na plus
902 386   Pojistka dálkového ovládání, zadní kapota -  
- vadná
903 387   Pojistka vyhřívání vnějších zrcátek -  
- vadná
905 389   Pojistka zpětných světel -  
- vadná
906 038A   Houkačka/dvoutónová houkačka -  
- zkrat na plus
907 038B   Zásah řízení podle zatížení -  
- závada v datovém vedení CAN-Bus
909 038D   Motor stěračů (stupeň 1/2) - vadný  
920 398   Vyhřívání vnějších zrcátek - zkrat na plus  
924 039C   Relé ostřikovačů světlometů - zkrat na kostru  
966 03C6   Pojistka ukazatelů směru jízdy - vadná  
969 03C9   Pojistka vyhřívání zadního skla - vadná  
971 03CB   Relé vyhřívání čelního skla vlevo -  
- zkrat na kostru
974 03CE   Spínač vyhřívání čelního skla -  
- nesmyslný signál
975 03CF   Vyhřívání zadního skla - zkrat na plus  
989 03DD   Pojistka pro odpojení spotřebičů - vadná  
991 03DF   Vnitřní osvětlení - zkrat na plus  
1016 03F8 3431 Vzduch. výpustný ventil pneum. Odpružení  
1017 03F9 3432 Kompresor pneumatického odpružení  
1018 03FA 3433 Ventilátor chladicí kapaliny  
1019 03FB 3434 Relé  
1020 03FC 3441 Vodní čerpadlo  
1021 03FD 3442 Kontrolka uzávěrky diferenciálu  
1022 03FE 3443 Vnitřní osvětlení, kombi-obraz aktivován  
1023 03FF 3444 Bzučák/gong  
1024 400   Snímač deště - bez signálu  
1025 401   Vadné spínání kontrolky závad  
1026 402   Dmychadlo pro výparník vzadu  
1027 403   Dmychadlo teplého vzduchu vzadu  
1028 404   Relé ventilátoru chlazení -  
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
1029 405   Relé klimatizace  
1039 040F   Snímač pro ukazatel teploty chladicí kapaliny  
1040 410   ABS/převodovka - elektrické propojení 2  
1040 411   Nevěrohodná funkce ASR  
1044 414   Řídicí jednotka chybně kódována  
1045 415   Spínač Tiptronic  
1046 416   Kontrolka brzdového obložení  
1047 417   Kontrolka brzdové soustavy  
1048 418   Kontrolka dieselelektroniky  
1049 419   Palubní napětí  sv. 50  
1050 041A   Kontrola žhavicích svíček -  
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
1051 041B   Servomotor regulace množství paliva  
1052 041C   Potenciometr signálu zátěže -  
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
1053 041D   Ventil počátku vstřiku  
1054 041E   Relé napájecího napětí  
1055 041F   Snímač počátku dodávky paliva  
1056 420   Funkce: kompenzační nabíjení  
1057 421   Funkce: nabíjení konstantním napětím  
1058 422   Funkce: nabíjení konstantním proudem  
1059 423   Snímač polohy rotoru  
1060 424   Snímač teploty vinutí na dně drážky  
1061 425   Snímač teploty čela vinutí  
1070 042E   Relé startéru - zkrat na kostru  
1071 042F   Snímač dráhy spojky  
1072 430   Podtlakový ventil ovladače spojky  
1073 431   Tlakový systém spojky  
1074 432   Větrací ventil ovladače spojky  
1075 433   Relé podtlakové pumpy  
1076 434   Relé hydraulické pumpy spojky  
1077 435   Podtlakový spínač brzdového posilovače  
1078 436   Spínač ovládání řazení  
1079 437   Relé hydrauliky řízení  
1080 438   Spínač podpory servořízení  
1081 439   Přednostní spínací ventil  
1082 043A   Kontrolka rezervy paliva  
1083 043B   Kontrolka nedostatku vody pro ostřikovače  
1084 043C   Kontrolka teplotního varování 0 °C  
1085 043D   Kontrolka teplotního varování 4 °C  
1086 043E   Snímač pro rychloměr  
1087 043F   Základní nastavení neprovedeno - Nastavovač škrticí klapky
- nesmyslný signál
1088 440   Přizpůsobení směsi 2  
1089 441   Spínač pro upínací třmen shozen  
1090 442   Spínač pro upínací třmen nahozen  
1091 443   Spínač střechy vpředu  
1092 444   Spínač složení střechy  
1093 445   Spínač krytu ukládacího prostoru střechy nahoře  
1094 446   Spínač 3  krytu ukládacího prostoru střechy vlevo  
1095 447   Spínač 2  krytu ukládacího prostoru střechy vlevo  
1096 448   Spínač 1  krytu ukládacího prostoru střechy vlevo  
1097 449   Spínač uzamknutí střechy  
1098 044A   Spínač uzavření dveří v zadní stěně vozu  
1099 044B   Spínač uzamknutí zavazadlového prostoru  
1100 044C   Spínač odemknutí zavazadlového prostoru  
1101 044D   Spínač blokování odemknutí  
1102 044E   Spínač 3  krytu ukládacího prostoru střechy vpravo  
1103 044F   Spínač 2  krytu ukládacího prostoru střechy vpravo  
1104 450   Spínač 1  krytu ukládacího prostoru střechy vpravo  
1105 451   Magnetický ventil 8  
1106 452   Relé otevírání okna  
1107 453   Kontrolka střechy  
1108 454   Relé zavírání okna  
1109 455   Relé hydraulické pumpy  
1110 456   Magnet blokování odemknutí  
1111 457   Servomotor 1 zámku zavazadlového prostoru  
1112 458   Napájení servomotoru 1 a 2  
1113 459   Servomotor 2 zámku zavazadlového prostoru  
1114 045A   Spínač kontroly ruční brzdy  
1115 045B      
1116 045C   Servomotor odemknutí střechy  
1117 045D   Signál zatížení pro svorku DF alternátoru -  
- nesmyslný signál
1118 045E   Předehřívání motoru  
1119 045F   Signál rozpoznání rychlostního stupně -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
1120 460   Přestavení vačkového hřídele 1 -  
- mechanická závada
1121 461   Přestavení vačkového hřídele 2 -  
- mechanická závada
1122 462   Hallův snímač 2  
1123 463   Ovládání vadné  
1124 464   Kontrola doby nabíjení  
1125 465   Přepínaní sacího potrubí  
1126 466   Signál otáček motoru - Signál z ŘJ motoru do přístrojového panelu
- vadný/zkrat na plus/zkrat na kostru
1127 467   Kontrolka rezervy paliva  
1128 468   Čtecí cívka imobilizeru  
1129 469   Kontakt S  
1130 046A   Režim ABS - Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
- signál mimo toleranci/nesmyslný signál
1131 046B   Ovládání svítidel ukazatelů směru  
1132 046C   Senzor infračerveného záření vpředu  
1133 046D   Senzor infračerveného záření vzadu  
1134 046E   Houkačka alarmu  
1135 046F   Senzory hlídání vnitřního prostoru  
1136 470   Startér  Přerušení startování  
1137 471   Spínač centrálního zamykání; kontakty zamykání  
1138 472   Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče  
1139 473   Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří spolujezdce  
1140 474   Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří v zadní stěně vozu  
1141 475   Spínač odemknutí dveří v zadní stěně vozu  
1142 476   Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže  
1143 477   Motory centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže  
1144 478   Motor centrálního zamykání; zavření dveří spolujezdce  
1145 479   Motory centrálního zamykání; otevření zadních dveří  
1146 047A   Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří spolujezdce a zadních dveří  
1147 047B   Motor zámku zadních dveří/kapoty  
1148 047C   Aktivování bezpečnostního zajištění dveří  
1149 047D   Deaktivování bezpečnostního zajištění dveří  
1150 047E   Analogové ukazatele  
1151 047F   Blokovací spínač pro vznětový motor  
1152 480   Spínač kontroly rychlostního stupně  
1153 481   Spínač Ecomatic  
1154 482   Tlakový spínač spojkového systému  
1155 483   Spojka  
1156 484   Spínač pro rozpoznání rychlostního stupně  
1157 485   Napájecí napětí houkačky alarmu  
1158 486   Napájecí napětí blinkrů  
1159 487   Vedení pro bezpečnostní pojistku  
1160 488   Relé žhavicích svíček - chladicí kapalina  
1165 048D   Řídicí jednotka škrticí klapky - regulační mez nedosažena/překročena/regulační diference  
1166 048E   Signál momentu motoru - nesmyslný signál CAN-Bus ŘJ motoru/
/ŘJ převodovky
1167 048F   Ventil dorazu plné zátěže -  
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
1168 490   Ventil pro zvýšení volnoběžných otáček -  
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
1169 491   Dveřní spínač na straně řidiče -  
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
1170 492   Snímač doby vstřiku  
1172 494   Snímač teploty sedadla řidiče  
1173 495   Motor pro podélné nastavení sedadla řidiče  
1174 496   Motor pro výškové nastavení sedadla řidiče  
1175 497   Nastavovač pro vyhřívané sedadlo řidiče  
1176 498   Klíč - signál příliš malý/klíč nepřizpůsoben  
1177 499   Řídicí jednotka motoru -  
- vadná/nepřizpůsobena
1179 049B   Chybné programování klíče  
1180 049C   El. spojení motor/kompresor klimatizace -  
- zkrat na plus
1181 049D   Inicializace: naučeny jen 2 klíče  
1182 049E   Adaptace na nadmořskou výšku -  
- signál mimo toleranci
1183 049F   Kontrolka katalyzátoru  
1184 04A0   Snímač teploty ve větracím otvoru vzadu  
1185 04A1   Dmychadlo čerstvého vzduchu vzadu  
1186 04A2   Servomotor rozdělování vzduchu vzadu  
1187 04A3   Servomotor teplotní klapky vzadu  
1188 04A4   El. propojení řídicí jednotka/magnet.spojka  
1190 04A6   El. propojení řídicí jednotka/servomotory  
1192 04A8   Spojka přemostění měniče - Nesmyslný poměr
- mechanická závada otáček motor/převod. při zapnuté spojce přemostění měniče
1193 04A9   Relé malého topného výkonu  
1194 04AA   Relé velkého topného výkonu -  
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
1195 04AB   KONEC  
1196 04AC   Sběrnice CAN  motor/převodovka  
1197 04AD   Datová sběrnice pohonu: chybná verze programu, případně Chybné kódování ŘJ,
Vedení A sběrnice CAN-Bus  motor/převodovka připojených na
  CAN-Bus
1198 04AE   Vedení B sběrnice CAN  motor/převodovka  
1199 04AF   Elektrické propojení  motor/ABS  
1200 04B0   Napájecí napětí ventilu ABS Týká se hydraulické jednotky a motoru zpětného čerpadla ABS
1201 04B1   Napájecí napětí pro čerpadlo ABS  
1204 04B4   Snímač teploty chladicí kapaliny -  
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
1206 04B6   Signál doby vypnutého zapalování Climatronic
1209 04B9   Signál otáček od alternátoru, sv.W -  
- žádný signál
1235 04D3   Ventil vhánění sekundárního vzduchu  
1236 04D4 4314 Elektromagnet blokování řadicí páky -  
- zkrat na kostru
1237 04D5 4321 Ventil odpojení přívodu paliva -  
-         chybná funkce(mechanická závada)/
/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
1238 04D6 4322 Přestavení předstihu  
1239 04D7 4323 Větrací ventil nastavovače škrticí klapky  
1240 04D8 4324 Odvzdušňovací ventil nastavovače škrticí klapky  
1241 04D9 4331 Magnet. ventil 2 zásobníku aktivního uhlí  
1242 04DA 4332 Koncové stupně v řídicí jednotce -  
- nesmyslný signál
1243 04DB 4333 Ventil přepínání sacího potrubí -  
- výstup otevřen/zkrat na plus/zkrat na kostru
1244 04DC 4334 Řídicí jednotka  vyhřívání lambdasondy  
1245 04DD 4341 Nastavovač tlaku  
1246 04DE 4342 Relé pro předehřev sacího potrubí  
1247 04DF 4343 Magnetický ventil 1 odvětrávacího systému -  
- zkrat na kostru/zkrat na plus/výstup otevřen
1248 4 4344 Dvoucestný ventil  obohacení při plné zátěži  
1249 40 4411 Vstřikovací ventil 1.válce - zkrat na  kostru/  
/zkrat na plus/výstup rozpojen
1250 400 4412 Vstřikovací ventil 2.válce - zkrat na  kostru/  
/zkrat na plus/výstup rozpojen
1251 4000 4413 Vstřikovací ventil 3.válce - zkrat na  kostru/  
/zkrat na plus/výstup rozpojen
1252 40000 4414 Vstřikovací ventil 4.válce - zkrat na  kostru/  
/zkrat na plus/výstup rozpojen
1253 400000 4421 Vstřikovací ventil 5.válce - zkrat na  kostru/  
/zkrat na plus/výstup rozpojen
1254 4000000 4422 Vstřikovací ventil 6.válce - zkrat na  kostru/  
/zkrat na plus/výstup rozpojen
1255 40000000 4423 Vstřikovací ventil 7.válce - zkrat na  kostru/  
/zkrat na plus/výstup rozpojen
1256 400000000 4424 Vstřikovací ventil 8.válce - zkrat na  kostru/  
/zkrat na plus/výstup rozpojen
1257 4000000000 4431 Ventil stabilizace volnoběhu  
1258 04EA 4432 Nastavovač vzduchové klapky  
1259 04EB 4433 Relé palivového čerpadla -  
-vadné/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
1260 04EC 4434 Ventil odpojení při deceleraci  
1261 04ED 4441 Taktovací ventil lambda-regulace  
1262 04EE 4442 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
1263 04EF 4443 Ventil studeného startu  
1264 04F0 4311 Relé dmychadla sekundárního vzduchu  
1265 04F1 4312 Ventil recirkulace spalin -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
1266 04F2 4111 Relé žhavicích svíček -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
1267 04F3 4112 Řídicí jednotka automatiky času žhavení  
1268 04F4 4113 Ovladač množství - regulační odchylka/  
/horní hodnota dorazu/spodní hodnota dorazu
1269 04F5 4114 Ventil počátku vstřiku -  
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
1270 04F6 4121 Magnetická spojka klimatizace  
1271 04F7 4122 Nastavovač mísicí klapky Climatronic
1272 04F8 4123 Servomotor centrální klapky Climatronic
1273 04F9 4124 Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu Climatronic
1274 04FA 4131 Servomotor přetlakové klapky Climatronic
1275 04FB 4132 Relé magnetických ventilů  
1276 04FC 4133 Hydraulické čerpadlo ABS - Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h
- signál mimo toleranci
1277 04FD 4134 Relé hydraulického čerpadla ABS  
1278 04FE 4141 Odpojovací relé EDS  
1279 04FF   Snímač podélného zrychlení -  
- elektrická závada obvodu/nesmyslný signál
1282 502   Ventil přepínání klapky v sacím potrubí -  
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
1283 503   Motor klapky v sacím potrubí  
1288 508   Sv.30 servořízení - příliš velký/malý signál  
1289 509   Sv.15 servořízení - příliš malý signál  
1290 050A   Referenční napětí servořízení -  
- zkrat na plus/zkrat na kostru
1296 510   Snímač teploty přiváděného vzduchu uprostřed - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic
1297 511   Snímač teploty přiváděného vzduchu Climatronic
v prostroru pro nohy - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
1300 514   Řídicí jednotka navigace s jednotkou CD - Gateway
- bez komunikace
1301 515   Řídicí jednotka zadávání řeči - Gateway
- bez komunikace
1302 516   Řídicí jednotka telematiky - bez komunikace Gateway
1303 517   Vysílač a přijímač telefonu - bez komunikace Gateway
1304 518   Autorádio - bez komunikace Gateway
1308 051C   Řídicí jednotka elektroniky střechy - Gateway
- bez komunikace
1309 051D   Řídicí jednotka servořízení - závada/ Prověřit snímač servořízení
/bez komunikace
1310 051E   Řídicí jednotka regulace světlé výšky - Gateway
- bez komunikace
1311 051F   Datová sběrnice:informace - žádný signál Zvukový systém DSP
Navigační systém
1312 520   Datová sběrnice hnacího systému (CAN-Bus) Řízení motoru/ABS/
- vadná/bez komunikace /převodovka/
- vadná(sporadická závada) - při příliš pomalém startování /servořízení/Gateway
1314 522   Řídicí jednotka motoru - vadná/ ŘJ nesprávná/chybně nakódovaná
/bez komunikace (CAN-Bus)
1315 523   Řídicí jednotka převodovky - vadná/ Gateway
/bez komunikace (CAN-Bus)
1316 524   Řídicí jednotka ABS - vadná/ Gateway
/bez komunikace (CAN-Bus)
1317 525   Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích - Přístrojový panel/
- vadná/bez komunikace (CAN-Bus) /Gateway
1318 526   Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla - Gateway
- bez komunikace
1319 527   Řídicí jednotka regulace odstupu - Gateway
- bez komunikace
1320 528   Řídicí jednotka Climatronic - vadná/ Klimatizace/Gateway
/bez komunikace (CAN-Bus)
1321 529   Řídicí jednotka airbagu - Airbag/Gateway
- vadná/bez komunikace (CAN-Bus)
1322 052A   Řídicí jednotka multifunkční jednotky - Gateway
- bez komunikace
1324 052C   Řídicí jednotka náhonu na všechna kola - ABS/EDS/Gateway
- vadná/bez komunikace (CAN-Bus)
1325 052D   Řídicí jednotka tlaku vzduchu pneumatik - Gateway
- bez komunikace
1326 052E   Řídicí jednotka multifunkčního volantu - Gateway
- bez komunikace
1327 052F   Řídicí jednotka pomoci při parkování - Gateway
- bez komunikace
1330 532   Centrální řídicí jednotka komfortního systému - vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Centrální zamykání/
/Gateway
1331 533   Řídicí jednotka dveří řidiče - Gateway
- bez komunikace
1332 534   Řídicí jednotka dveří spolujezdce - Gateway
- bez komunikace
1333 535   Řídicí jednotka ZL dveří - bez komunikace Gateway
1334 536   Řídicí jednotka ZP dveří - bez komunikace Gateway
1335 537   Řídicí jednotka polohy sedadla/zrcátka řidiče - bez komunikace Gateway
1336 538   Koncernová datová sběrnice CAN-K komfortního systému - Gateway
- vadná/v jednorázovém provozu
1341 053D   Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích  CAN-K(komfort) - bez komunikace Gateway
1543 607   Varovný bzučák pomoci při parkování -  
- zkrat na kostru
1545 609   Snímač pomoci při parkování ZL krajní -  
- zkrat na plus/zkrat na kostru
1546 060A   Snímač pomoci při parkování ZL střední -  
- zkrat na plus/zkrat na kostru
1547 060B   Snímač pomoci při parkování ZP střední -  
- zkrat na plus/zkrat na kostru
1548 060C   Snímač pomoci při parkování ZP krajní -  
- zkrat na plus/zkrat na kostru
1549 060D   Napájení snímačů pomoci při parkování -  
- zkrat na kostru
1598 063E   Napětí jízdního akumulátoru -  
- příliš malý signál
16485 4065   Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál  
16486 4066   Měřič hmotnosti vzduchu - příliš malý signál  
16487 4067   Měřič hmotnosti vzduchu - příliš velký signál  
16490 406A   Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -  
- nesmyslný signál
16491 406B   Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -  
- příliš malý signál
16492 406C   Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -  
- příliš velký signál
16496 4070   Snímač teploty nasávaného vzduchu -  
- příliš malý signál
16497 4071   Snímač teploty nasávaného vzduchu -  
- příliš velký signál
16500 4074   Snímač teploty chladicí kapaliny -  
- nesmyslný signál
16501 4075   Snímač teploty chladicí kapaliny -  
- příliš malý signál
16502 4076   Snímač teploty chladicí kapaliny -  
- příliš velký signál
16504 4078   Elektrická závada v obvodu potenciometru škrticí klapky  
16505 4079   Potenciometr škrticí klapky -  
- nesmyslný signál
16506 407A   Potenciometr škrticí klapky -  
- příliš malý signál
16507 407B   Potenciometr škrticí klapky -  
- příliš velký signál
16514 4082   Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu  
16515 4083   Sonda 1 - řada válců 1 - příliš nízké napětí  
16516 4084   Sonda 1 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí  
16517 4085   Sonda 1 - řada válců 1 - signál  příliš pomalý  
16518 4086   Sonda 1 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu  
16519 4087   Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání  
16520 4088   Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada obvodu  
16521 4089   Sonda 2 - řada válců 1 - příliš nízké napětí  
16522 408A   Sonda 2 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí  
16524 408C   Sonda 2 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu  
16525 408D   Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání  
16534 4096   Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada  
obvodu
16535 4097   Sonda 1 - řada válců 2 - příliš nízké napětí  
16536 4098   Sonda 1 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí  
16537 4099   Sonda 1 - řada válců 2 - signál přichází příliš pozdě  
16538 409A   Sonda 1 - řada válců 2 - žádná aktivita signálu  
16539 409B   Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání  
16540 409C   Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada  
v obvodu
16541 409D   Sonda 2 - řada válců 2 - příliš nízké napětí  
16542 409E   Sonda 2 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí  
16545 40A1   Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání  
16554 40AA   Řada válců 1 - systém dávkování paliva -  
- chybná funkce
16555 40AB   Řada válců 1 - systém dávkování paliva -  
- příliš chudá směs
16556 40AC   Řada válců 1 - systém dávkování paliva -  
- příliš bohatá směs
16557 40AD   Řada válců 2 - systém dávkování paliva -  
- chybná funkce
16558 40AE   Řada válců 2 - systém dávkování paliva -  
- přiliš chudá směs
16559 40AF   Řada válců 2 - systém dávkování paliva -  
- příliš bohatá směs
16684 412C   Detekováno vynechání zapalování  
16685 412D   Vynechání zapalování 1.válce  
16686 412E   Vynechání zapalování 2.válce  
16687 412F   Vynechání zapalování 3.válce  
16688 4130   Vynechání zapalování 4.válce  
16689 4131   Vynechání zapalování 5.válce  
16690 4132   Vynechání zapalování 6.válce  
16691 4133   Vynechání zapalování 7.válce  
16692 4134   Vynechání zapalování 8.válce  
16705 4141   Snímač otáček motoru - nesmyslný signál  
16706 4142   Snímač otáček motoru - žádný signál  
16710 4146   Snímač klepání 1 - nesmyslný signál  
16711 4147   Snímač klepání 1 - příliš malý signál  
16712 4148   Snímač klepání 1 - příliš velký signál  
16716 414C   Snímač klepání 2 - příliš malý signál  
16717 414D   Snímač klepání 2 - příliš velký signál  
16719 414F   Snímač otáček motoru - chybná funkce  
16721 4151   Snímač polohy klikového hřídele -  
- příliš malý signál
16725 4155   Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - nesmyslný signál  
16726 4156   Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - příliš malý signál  
16784 4190   Chybná funkce systému recirkulace spalin  
16785 4191   Průchod systémem recirkulace spalin příliš malý  
16786 4192   Průchod systémem recirkulace spalin příliš velký  
16794 419A   Chybná funkce systému sekundárního vzduchu  
16795 419B   Špatná průchodnost systému sekundárního vzduchu  
16796 419C   Chybná funkce řídicího ventilu systému sekundárního vzduchu  
16806 41A6   Řada válců 1 - hlavní katalyzátor neúčinný  
16816 41B0   Řada válců 2 - hlavní katalyzátor neúčinný  
16824 41B8   Chybná funkce odvzdušnění palivové nádrže  
16825 41B9   Odvětrávací systém palivové nádrže -  
- chybný průtok
16836 41C4   Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže  
16837 41C5   Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže  
16885 41F5   Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně  
Signál rychlosti vozidla - nesmyslný signál
16890 41FA   Regulace volnoběhu -  
- otáčky pod požadovanou hodnotou
16891 41FB   Regulace volnoběhu -  
- otáčky nad požadovanou hodnotou
16955 423B   Spínač brzdových světel - nesmyslný signál  
16984 4258   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - Řízení motoru, ABS
- chybí odezva
16985 4259   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
16988 425C   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
16989 425D   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
16990 425E   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
17094 42C6   Chybná funkce snímače teploty náplně automatické převodovky  
17106 42D2   Snímač výstupních otáček nedává signál  
17109 42D5   Chybná funkce signálu rychlosti vozidla  
17132 42EC   Elektrická závada ventilu regulace tlaku  
17137 42F1   Elektrická závada ventilu A  
17142 42F6   Elektrická závada ventilu B  
17147 42FB   Elektrická závada ventilu C  
17152 4300   Elektrická závada ventilu D  
17157 4305   Elektrická závada ventilu E  
17509 4465   Sonda 1 - řada válců 1 -  
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17510 4466   Sonda 1 - řada válců 1 -  
- vyhřívání zkratováno na plus
17511 4467   Sonda 1 - řada válců 1 -  
- příliš malý výkon vyhřívání
17512 4468   Sonda 2 - řada válců 1 -  
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17513 4469   Sonda 2 - řada válců 1 -   
- vyhřívání zkratováno na plus
17514 446A   Sonda 1 - řada válců 2 -  
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17515 446B   Sonda 1 - řada válců 2 -  
- vyhřívání zkratováno na plus
17516 446C   Sonda 1 - řada válců 2 -  
- malý výkon vyhřívání
17517 446D   Sonda 2 - řada válců 2 -  
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17518 446E   Sonda 2 - řada válců 2 -  
- vyhřívání zkratováno na plus
17523 4473   Sonda 1 - řada válců 1 -  
- vyhřívání zkratováno na kostru
17524 4474   Sonda 1 - řada válců 1 -  
- vyhřívání přerušené
17540 4484   Sonda 1 - řada válců 1+2 -  
- vyhřívání zkratováno na plus
17541 4485   Sonda 1 - řada válců 1+2 - závada elektroniky vyhřívání  
17542 4486   Sonda 2 - řada válců 1+2 -  
- vyhřívání zkratováno na plus
17543 4487   Sonda 2 - řada válců 1+2 -  
- závada elektroniky vyhřívání
17549 448D   Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota  
17552 4490   Měřič hmotnosti vzduchu -  
- přerušení/zkrat na kostru
17553 4491   Měřič hmotnosti vzduchu - zkrat na plus  
17554 4492   Měřič hmotnosti vzduchu - napájecí napětí  
17563 449B   Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus  
17564 449C   Snímač tlaku v sacím potrubí -  
- přerušení/zkrat na kostru
17565 449D   Snímač tlaku v sacím potrubí -  
- napájecí napětí
17568 44A0   Snímač teploty v sacím potrubí -  
- zkrat na kostru
17569 44A1   Snímač teploty v sacím potrubí -  
- přerušení/zkrat na plus
17570 44A2   Snímač teploty paliva - zkrat na kostru  
17571 44A3   Snímač teploty paliva -  
- přerušení/zkrat na plus
17579 44AB   Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -  
- nesmyslný signál
17580 44AC   Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -  
- příliš malý signál
17581 44AD   Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -  
- příliš velký signál
17609 44C9   Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 1.válce  
17610 44CA   Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 2.válce  
17611 44CB   Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 3.válce  
17612 44CC   Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 4.válce  
17613 44CD   Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 5.válce  
17614 44CE   Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 6.válce  
17615 44CF   Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 7.válce  
17616 44D0   Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 8.válce  
17621 44D5   Vstřikovací ventil 1.válce -  
- zkrat na plus
17622 44D6   Vstřikovací ventil 2.válce -  
- zkrat na plus
17623 44D7   Vstřikovací ventil 3.válce -  
- zkrat na plus
17624 44D8   Vstřikovací ventil 4.válce -  
- zkrat na plus
17625 44D9   Vstřikovací ventil 5.válce -  
- zkrat na plus
17626 44DA   Vstřikovací ventil 6.válce -  
- zkrat na plus
17627 44DB   Vstřikovací ventil 7.válce -  
- zkrat na plus
17628 44DC   Vstřikovací ventil 8.válce -  
- zkrat na plus
17633 440   Vstřikovací ventil 1.válce -  
- zkrat na kostru
17634 4400   Vstřikovací ventil 2.válce -  
- zkrat na kostru
17635 44000   Vstřikovací ventil 3.válce -  
- zkrat na kostru
17636 440000   Vstřikovací ventil 4.válce -  
- zkrat na kostru
17637 4400000   Vstřikovací ventil 5.válce -  
- zkrat na kostru
17638 44000000   Vstřikovací ventil 6.válce -  
- zkrat na kostru
17639 440000000   Vstřikovací ventil 7.válce -  
- zkrat na kostru
17640 4400000000   Vstřikovací ventil 8.válce -  
- zkrat na kostru
17645 44ED   Vstřikovací ventil 1.válce - přerušení  
17646 44EE   Vstřikovací ventil 2.válce - přerušení  
17647 44EF   Vstřikovací ventil 3.válce - přerušení  
17648 44F0   Vstřikovací ventil 4.válce - přerušení  
17649 44F1   Vstřikovací ventil 5.válce - přerušení  
17650 44F2   Vstřikovací ventil 6.válce - přerušení  
17651 44F3   Vstřikovací ventil 7.válce - přerušení  
17652 44F4   Vstřikovací ventil 8.válce - přerušení  
17653 44F5   Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru  
17654 44F6   Snímač zdvihu jehly - nesmyslný signál  
17655 44F7   Snímač zdvihu jehly - přerušení/zkrat na plus  
17656 44F8   Regulace počátku vstřiku -  
- regulační odchylka
17658 44FA   Příliš nízká hladina paliva v nádrži  
17659 44FB   Ventil počátku vstřiku - zkrat na plus  
17660 44FC   Ventil počátku vstřiku -  
- přerušení/zkrat na kostru
17663 44FF   Snímač teploty chladicí kapaliny -  
- zkrat na kostru
17664 4500   Snímač teploty chladicí kapaliny -  
- přerušení/zkrat na plus
17733 4545   Regulace klepání 1.válce -  
- dosažena regulační mez
17734 4546   Regulace klepání 2.válce -  
- dosažena regulační mez
17735 4547   Regulace klepání 3.válce -  
- dosažena regulační mez
17736 4548   Regulace klepání 4.válce -  
- dosažena regulační mez
17737 4549   Regulace klepání 5.válce -  
- dosažena regulační mez
17738 454A   Regulace klepání 6.válce -  
- dosažena regulační mez
17739 454B   Regulace klepání 7.válce -  
- dosažena regulační mez
17740 454C   Regulace klepání 8.válce -  
- dosažena regulační mez
17743 454F   Kontrola momentu motoru 2 -  
- překročena regulační mez
17744 4550   Kontrola momentu motoru -  
- překročena regulační mez
17745 4551   Snímač polohy vačkového hřídele -   
- zkrat na kostru
17746 4552   Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus  
17747 4553   Snímač polohy klikového hřídele a snímač rychlosti zaměněny  
17748 4554   Snímač polohy vačkového a klikového hřídele zaměněny  
17749 4555   Zapalování - výstup 1 zkratován na kostru  
17751 4557   Zapalování - výstup 2 zkratován na kostru  
17753 4559   Zapalování - výstup 3 zkratován na kostru  
17762 4562   Snímač dráhy regulačního šoupátka -  
- elektrická závada obvodu
17764 4564   Buzení zapalování 1 - zkrat na plus  
17765 4565   Buzení zapalování 1 - zkrat na kostru  
17767 4567   Buzení zapalování 2 - zkrat na plus  
17768 4568   Buzení zapalování 2 - zkrat na kostru  
17794 4582   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
17795 4583   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
17796 4584   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
17799 4587   Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - zkrat na kostru  
17800 4588   Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus  
17801 4589   Elektrická závada zapalování - výstup 1  
17802 458A   Elektrická závada zapalování - výstup 2  
17803 458B   Elektrická závada zapalování - výstup 3  
17804 458C   Poškození zubů kola snímače otáček motoru  
17805 458D   Kolo snímače otáček motoru -  
- dosažena hranice přizpůsobení
17808 4590   Elektrická závada obvodu ventilu recirkulace spalin  
17810 4592   Ventil recirkulace spalin - zkrat na plus  
17815 4597   Signál ventilu recirkulace spalin příliš malý  
17816 4598   Signál teploty recirkulace spalin příliš velký  
17817 4599   Elektrická závada odvětrávacího ventilu nádrže  
17818 459A   Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na plus  
17819 459B   Řada válců 2 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký  
17820 459C   Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš malý  
17821 459D   Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš velký  
17822 459E   Netěsnost systému sekundárního vzduchu  
17825 45A1   Signál snímače hladiny paliva příliš malý  
17826 45A2   Signál snímače hladiny paliva příliš velký  
17828 45A4   Elektrická závada obvodu řídicího ventilu sekundárního vzduchu  
17830 45A6   Obvod řídicího ventilu sekundárního vzduchu zkratován na plus  
17831 45A7   Řada válců 1 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký  
17832 45A8   Řada válců 1 - netěsnost systému sekundárního vzduchu  
17833 45A9   Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na kostru  
17834 45AA   Odvětrávací ventil nádrže - přerušení  
17842 45B2   Obvod relé dmychadla systému sekundárního vzduchu zkratován na plus  
17844 45B4   Elektrická závada obvodu relé dmychadla systému sekundárního vzduchu  
17849 45B9   Ventil recirkulace spalin -  
- přerušení/zkrat na kostru
17908 45F4   Elektrická závada obvodu relé palivového čerpadla  
17909 45F5   Relé palivového čerpadla - zkrat na kostru  
17910 45F6   Relé palivového čerpadla - zkrat na plus  
17912 45F8   Zjištěn průnik vzduchu do sání, neprocházející měřičem  
17913 45F9   Spínač volnoběhu - nespíná/přerušení  
17914 45FA   Spínač volnoběhu -  
- nerozepíná/zkrat na kostru
17915 45FB   Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla spodní mez  
17916 45FC   Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla horní mez  
17917 45FD   Obvod nastavení volnoběhu -  
- elektrická závada
17918 45FE   Obvod nastavení volnoběhu -  
- zkrat na plus
17919 45FF   Ventil přepínání sacího potrubí -  
- elektrická závada
17920 4600   Ventil přepínání sacího potrubí -  
- zkrat na plus
17923 4603   Ventil přepínání sacího potrubí -  
- zkrat na kostru
17924 4604   Ventil přepínání sacího potrubí -  
- přerušení
17925 4605   Hlavní relé - elektrická závada obvodu  
17926 4606   Hlavní relé - zkrat na plus  
17934 460E   Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na plus  
17935 460F   Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na kostru  
17936 4610   Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele přerušen  
17945 4619   Ventil odpojení přívodu paliva -  
- chybná funkce(mechanická závada)
17946 461A   Ventil odpojení přívodu paliva -  
- přerušení/zkrat na kostru
17948 461C   Signál rychlosti vozidla příliš velký  
17950 461E   Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky - Jednotka ovládání škrticí klapky
- nesmyslný signál
17951 461F   Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky - Jednotka ovládání škrticí klapky
- příliš malý signál
17952 4620   Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky - Jednotka ovládání škrticí klapky
- příliš velký signál
17953 4621   Chybná funkce ovládání škrticí klapky Jednotka ovládání škrticí klapky
17954 4622   Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -  
- zkrat na plus
17955 4623   Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -  
- zkrat na kostru
17957 4625   Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -  
- přerušení/zkrat na kostru
17958 4626   Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka, případně Plnicí tlak - regulační odchylka  
17966 462E   Pohon škrticí klapky - elektrická závada obvodu Jednotka ovládání škrticí klapky
17967 462F   Řídicí jednotka škrticí klapky - Jednotka ovládání škrticí klapky
- chyba v základním nastavení
17969 4631   Ovladač množství - regulační odchylka  
17970 4632   Ovladač množství - horní hodnota dorazu  
17971 4633   Ovladač množství - spodní hodnota dorazu  
17972 4634   Řídicí jednotka škrticí klapky - Jednotka ovládání škrticí klapky
- pokles napětí při základním nastavení
17973 4635   Řídicí jednotka škrticí klapky - Jednotka ovládání škrticí klapky
- nedosažen spodní doraz
17976 4638   Řídicí jednotka škrticí klapky - Jednotka ovládání škrticí klapky
- mechanická závada
17978 463A   Řídicí jednotka motoru zablokována  
17987 4643   Řídicí jednotka škrticí klapky - Jednotka ovládání škrticí klapky
- přizpůsobení nebylo zahájeno
18008 4658   Napájecí napětí - nesmyslný signál, případně  
sv.15 - příliš nízké napětí
18010 465A   Sv.30 - příliš nízké napětí  
18011 465B   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
18013 465D   Snímač akcelerace na nerovné vozovce vadný  
18014 465E   Snímač nerovnosti vozovky/řídicí jednotka jmenovitého momentu ABS  
18019 4663   Obvod spínání chybové kontrolky zkratován na kostru  
18020 4664   Řídicí jednotka motoru chybně kódována  
18021 4665   Obvod spínání chybové kontrolky přerušen/zkratován na plus  
18024 4668   Kontrolka doby předžhavení - zkrat na plus  
18025 4669   Kontrolka doby předžhavení -  
- přerušení/zkrat na kostru
18026 466A   Relé žhavicích svíček - zkrat na plus  
18027 466B   Relé žhavicích svíček -  
- přerušení/zkrat na kostru
18034 4672   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -  
- chybí odezva řídicí jednotky převodovky
18038 4676   Snímač polohy plynového pedálu -  
- příliš malý signál
18039 4677   Snímač polohy plynového pedálu -  
- příliš velký signál
18040 4678   Snímač polohy plynového pedálu -  
- napájecí napětí
18041 4679   Snímač 2 polohy plynového pedálu -  
- příliš malý signál
18042 467A   Snímač 2 polohy plynového pedálu -  
- příliš velký signál
18043 467B   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -  
- chybí odezva řídicí jednotky klimatizace
18044 467C   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -  
- chybí odezva řídicí jednotky airbagu
18047 467F   Snímače 1/snímač 2 polohy plynového pedálu - nesmyslný signál  
18048 4680   Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
18056 4688   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -  ABS, řízení motoru
- vadný hardware, případně vadná
18057 4689   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - ABS, řízení motoru
- chybí odezva řídicí jednotky ABS
18058 468A   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -  
- chybí odezva sdružených přístrojů
18085 46A5   Kontrolka elektrického ovládání plynu -  
- zkrat na plus
18086 46A6   Kontrolka elektrického ovládání plynu -  
- zkrat na kostru
18186 470A   Elektrická závada předního vstupního  
ventilu 7
18188 470C   Pravděpodobnost „cut-in“ motoru  
18256 4750   Načtěte obsah paměti závad ŘJ motoru  
18259 4753   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -  
- chybí odezva řídicí jednotky ABS
18262 4756   Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) - ABS, řízení motoru,
- vadný hardware, případně vadná řízení převodovky
65535 FFFF 1111 Vadná řídicí jednotka  
       
Vysvětlivky: PP - přední pravý      
                     PL - přední levý      
                     ZP - zadní pravý      
                     ZL - zadní levý