OPTIMALIZÁCIA SPAĽOVANIA - ZNIŽOVANIE SPOTREBY PRE KAMIÓNY, AUTOBUSY A TRAKTORY
R113
R114
124
143
144
164
FH12-16
FH 12-16new
FL 410
FL 6-10
FM 7-9-10-12
117
1838
1844
1853
2638
ACTROS
ATEGO
VARIO
SPRINTER
VITO
FT 95
CF
XF
LF
19
TG-A
8100TD
8200
8300
8400TD
MAGNUM
MIDLUM
PREMIUM
E-TECH
TRAFFIC
KANGOO
MASTER
MASCOTT
CURSOR 10
DAILY
EUROCLASS
EUROSTAR
EUROTECH
STRALIS
EUROCARGO
VIVARO
MOVANO
COMBO
DUCATO
SCUDO
DOBLO
JUMPER
JUMPY
CADDY
LT 25
TRANSPORTER
TOURAN
BOXER
PARTNER
EXPERT
JUMPER
BERLINGO
INCA TRANSIT

Optimalizovať spotrebu je možné na všetkých vozidlách vybavených modernou elektronikou – ak ste svoje vozidlo nenašli v zozname prosím konzultujte možnosti s našou hot-linkou 0905/630 630!


ORIENTAČNÉ HODNOTY ÚSPORY PALIVA
hodnoty sa môžu líšiť vzhľadom k typu prevádzky v ktorej vozidlo pracuje ako i ľudským faktorom
Ľahké úžitkové Autobusy Stredne ťažké Ťažká trieda
Mestký cyklus -16% -20% -20% -20%
Stop-go -14% -18% -20% -21%
Medzimesto
50 - 80 km/h
-8% -10% -10% -10%
Diaľnica
80 km/h
-5% -6% -4% -5%
Diaľnica
80 - 100 km/h
-8% -8% -10% -8%
PRIEMERNÁ ÚSPORA PALIVA -10% -12% -11% -12%


ÚVODNÉ INFORMÁCIE O OPTIMALIZÁCII SPOTREBY

Základnou požiadavkou našich klientov vlastniacich nákladné vozidlá je znižovanie ich spotreby PHM. Keďže dnes sú kvôli emisiám, ako i efektívnejšiemu spaľovaniu, používané turbodúchadlá je toto riešenie zvlášť vhodné na optimalizáciu, nakoľko je pri ňom veľmi citeľný nárast výkonu oproti atmosférickým motorom. Zväčša sa používajú motory od 3 do 16 litrov, ide väčšinou o 4-valcové motory (ľahké nákladné vozidlá), 4-6 valcové motory (stredná trieda), 6-8 valcové motory (ťažká trieda) pričom výkon motorov sa pohybuje od 70 do 450Kw. Výrobca vyrába unifikovanú radu vozidiel a nie je jeho cieľom vytvárať ku každému autu nový motor, ale vyvinie dostatočne dimenzovaný blok motora a softwarovo doladí jeho parametre do potrebných výkonových hodnôt, týmto vie uspokojiť väčší okruh klientov a spolu s jednoduchými úpravami-výmenou dielov napr. väčšie vstrekovače, turbo vie dostatočne pokryť širokú škálu výkonov. Práve unifikácia motorov nám umožňuje zasiahnuť do tej časti softvéru, ktorá nám určuje výkonové parametre motora (turbo tlak, množstvo a vstrek paliva apod.) pričom prvotný dôraz kladieme na zníženie spotreby a ako vedľajší cieľ uvádzame zvýšený výkon/krútiaci moment. Najvyšší krútiaci moment väčšiny dieselových motorov úžitkových vozidiel sa pohybuje od 1500 až 3000 Nm. Tieto motory pracujú v rozsahu otáčok 1200 až 2400 1/min. Krútiaci moment zostáva pre celú oblasť otáčok takmer rovnako vysoký.

Moderné dieselové motory pracujú s veľmi nízkou mernou spotrebou s najmenšími hodnotami špecifickej spotreby paliva pri plnom zaťažení pod 200g/kWh. Nákladné súpravy majú pri celkovej hmotnosti 40t strednú hodnotu spotreby paliva okolo 40 l/100km. Dnes sú pri dieselových motoroch úžitkových automobilov, bez väčšej opravy, bežné kilometrové výkony nad 1 000 000 km. Obr.2 ukazuje charakteristiku 8-valcového motora so vstrekovaním PLD a preplňovaním turbodúchadlom s 2 SV/2VV na valec. Charakteristické dáta motora: zdvihový objem 15.928cm3, vŕtanie 130mm, zdvih 150mm, Výkon 420kW pri otáčkach 1800 1/min , Krútiaci moment 2700Nm pri otáčkach 1080 1/min, špecifická spotreba paliva=190g/kWh pri otáčkach 1 300/min. Pri zvýšení výkonu v ekonomickej oblasti chodu motora sa motor dostane z vysokých neekonomických otáčok skôr, naopak mierne zníženie výkonu motora núti vodiča skôr preradiť na vyšší prevodový stupeň.
Primárnym cieľom o tohoto vozidla bolo zvýšiť jeho pružnosť v oblasti nízkych otáčok navýšenie výkonu 30Ps. Vozidlo po odjazdení cca 5000Km bolo prekontrolované v značkovom servise a v rámci toho sa podrobilo aj diagnostike (bez závad)! U tohoto vozidla bolo cieľom zvýšiť výkon motora tak aby sa priblížil najbližšiemu vyššiemu modelu a to 420Ps, vozidlo má približne rovnaký výkon ale vďaka precíznemu odladeniu má nižšiu mernú spotrebu paliva voči 420Ps verzii.
Maximálny výkon: 340 k (250 kW) pri 1900 ot/min
Krútiaci moment: 1600 Nm medzi 1100 a 1300 ot/min
Vstrekovanie: Scania PDE
Maximálny výkon: 380 k (279 kW) pri 1900 ot/min
Krútiaci moment: 1800 Nm medzi 1100 a 1300 ot/min
Vstrekovanie: Scania PDE
Ide o identické motory kde sa navýšenie výkonu dosahuje softvérovou úpravou.

Údaje sú prevzaté zo stránky www.volvo.com.
Výkonové varianty FH 12 500-460-420-380-340 Výkonové varianty FH 16 550-610
Maximálny výkon: 380PS (279Kw) 1450-1800ot/min
420Ps (309Kw) 1500-1800ot/min
460Ps (338Kw) 1500-1800ot/min
500Ps (368Kw) 1600-1800ot/min
Maximálny výkon: 550Ps (405Kw) 1600-1700Nm
610Ps (449Kw) 1600-1700Nm
Krútiaci moment: 1850Nm 1050-1300Nm
2000Nm 1050-1450Nm
2200Nm 1100-1450Nm
2400Nm 1000-1300Nm
Krútiaci moment: 2500Nm 1000-1500Nm
2800Nm 1000-1500Nm


VÝKONOVÉ A TYPOVÉ POROVNANIE NÁKLADNÝCH VOZIDIEL VOLVOPOROVNANIE PARAMETROV VOLVO FH12/340PS & FH12/380PSANALÝZA POROVANANIA FH12 380PS:

Pri modifikácii riadiacej jednotky motora 340 Ps dosiahneme parametre 380Ps verzie ale dôslednou úpravou hodnôt spaľovania sa dostaneme na efektívnu spotrebu paliva menšiu alebo rovnakú ako má verzia 340Ps. Vozidlo vykazovalo okamžitú spotrebu paliva o 5l na 100Km menšiu ako pred úpravou bolo testované diagnostickým prístrojom VOLVO. Pri priemere 10.000km mesačne to znamená po prepočte na cenu nafty 28Sk/L, mesačne 14.000.-Sk, 168.000.-Sk ročne. Návratnosť vloženej investície sa pohybuje v rozmedzí 2-3 mesiacov. Vozidlo získalo vyšší krútiaci moment a tým aj pružnejšie zrýchlenie a možnosť efektívnejšie vyťažovať vozidlo, zároveň vzrástol aj koeficient Kw/T čo dopravcovi umožní naložiť aj ťažký náklad poprípade absolvovať ťažšiu trasu (stúpanie, stop-go...a pod.) Celá úprava je koncipovaná iba ako softérová zmena parametrov ECU bez vonkajších zásahov do mechaniky bez pridávania ďalších prídavných prvkov, bez rôznych aditív do paliva.....len cestou odladenia parametrov ECU.


PREČO, KEDY, KDE A ZA KOĽKO

NIE STE SPOKOJNÝ S VÝKONOM VOZIDLA, VOZIDLO MÁ VYSOKU SPOTREBU?

Novinkou je meranie výkonu akéhokoľvek vozidla za jazdy novým vysokorýchlostným GPS systémom, ktorý koriguje prevýšenie a umožňuje presne zmerať priebeh krútiaceho momentu a celkový výkon vozidla nezávisle od terénu.

KOĽKO PRIBLIŽNE STOJÍ OPTIMALIZÁCIA?

Cena sa pohybuje od 25.000,- Sk pre úžitkové vozidlá až po 30.000,- Sk za nákladné vozidlá. Pričom ak ide o zákazníka s viac ako dvoma vozidlami na modifikáciu, cena sa rieši dohodou.

KOĽKO ČASU JE NUTNÉ NA MODIFIKÁCIU?

Vozidlo absolvuje vstupné merania, meranie emisií, meranie výkonu, počas ktorých zisťujeme reálne parametre vozidla, jeho technický stav a zhromažďujeme informácie potrebné pre zadávanie a získavanie vstupných parametrov. Ideálne je ak je nám umožnené nahliadnutie do OEV, (malý technický preukaz) pre zistenie údajov o vozidle.

AKÉ VOZIDLO JE NAJVHODNEJŠIE PRE OPTIMALIZÁCIU?

Vozidlo s vyšším priemerným kilometrovým výkonom aspoň 10.000km, plne vyťažované a prevádzkované v členitom teréne, kde je nutné časté využívanie maxima krútiaceho momentu. Pri tejto konfigurácii je zníženie spotreby najviac citeľné, pričom veľmi dôležitý je ľudský faktor – dopravca buď zaregistruje zníženie priemernej spotreby vozidla alebo zníženie času potrebného na prepravu tovaru (pružnejšie zrýchlenie umožňuje skrátiť čas potrebný na rozbeh súpravy na plnú cestovnú rýchlosť).

AKÝ JE SCENÁR ÚPRAVY?

Vozidlo je nutné pristaviť do prevádzky v Nových Zámkoch v sídle firmy (areál REAL-HM). Prípadne je možné individuálne riešiť optimalizáciu priamo u dopravcu, pričom je nutné zabezpečiť potrebné priestory, kde je možné previesť úpravu.

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ?

Ak ide o jedno vozidlo na dôsledné premeranie, ako aj na odladenie programu, je nutné vyčleniť cca 5 hodín. V prípade, že ide o súbor identických vozidiel napr. 3ks, tak treba počítať s cca 7 hodinami.

SERVISNÉ INTERVALY - DIAGNOSTIKA

Všetky parametre sú v súlade zo základom, diagnostika nezaznamená žiadne rozdiely.MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

FUEL SAVER MAX POWER TARGET
Modifikácie primárne určené na zníženie spotreby paliva. Súbor modifikovaných máp určených na zvýšenie výkonu. Modifikácia Vami určených parametrov manažmentu motora.
Spotreba paliva: zníženie 2 - 5 L Spotreba paliva: zvýšenie 2 - 8 L Spotreba paliva: podľa typu modifikácie
Výkon: cca +20% Výkon: cca +40% Výkon: podľa typu modifikácie
Krútiaci moment: +180Nm a viac Krútiaci moment: +320Nm a viac Krútiaci moment: podľa typu modifikácie
Cena: 20 000,- Sk Cena: 50 000,- Sk Cena: individuálne


NAŠI ZÁKAZNÍCI:


BALTRANZ

MAĎAR ROBERT

CLAUDIA TRANZ

ĽUBOŠ BUCH

LANFER

GRANEX SLOVAKIA

COLOREX VOLVO FL6

JAKATICS KFT HUNGARIA

HEJOPAPI HUNGARIA

MALIŠ ČESKÁ REPUBLIKA

VOLVO 460D I-SHIFT

IVECO CARGO
... a mnoho ďalších


PARTNERI:

Česká Republika


Maďarsko

VÝBER NIEKTORÝCH UPRAVENÝCH A NAPROGRAMOVANÝCH VOZIDIEL

IVECO CARGO


SCANIA R124 420 a R164 580 - DALIJASPED
meranie výkonu programovanie/meranie

SCANIA R124 420 /HPI
meranie výkonu programovanie/meranie

SCANIA R114 380
s parametrami SCANIE 420

VOLVO FH12 420PS
výber vozidiel naprogramovaných na spotrebu alebo na výkon až 530PS

VOLVO FH12 420A
častá chyba riadiacej jednotky, oprava a programovanie

VOLVO FH12 460
vysoká spotreba a nízky výkon, diagnostika nevykazuje žiadnu chybu

VOLVO FL6
zníženie spotreby o 2 l/100km

MAN TGA 410, LE


RENAULT MAGNUM, MIDLUM


DAF XF 95, CF 85


DAF CF.290
oprava riadiacej jednotky a zvýšenie výkonu