snímač množstva vzduchu

   Veľmi častou chybou u motoroch s turbo dúchadlom ale aj u atmosférických motoroch býva snímač množstva vzduchu.

Chyba sa prejavuje znížením výkonu pri vyšších otáčkach, znížením maximálnej rýchlosti.

 Najčastejšou chybou je zmena parametrov snímača, zníženie schopnosti merať pri väčšom objeme vzduchu. Menej častou chybou je zníženie citlivosti sondy v oblasti nízkych otáčok, pri malom prietoku vzduchu, vyskytuje sa u starších modelov.

             Snímač hmotnosti vzduchu Bosch HFM2-5


závislosť otáčok/množstva vzduchu/ a veľkosti napätia na vzduchovej sonde, platí pre všetky bežné vozidla 

otáčky 800 1000 1200 1500 1700 1800 1900 2000 2200 2500 3000 3500 4000 4500 5000
napätie [V] 1,7 1,8 1,9 2,15 2,28 2,43 2,45 2,5 2,6 2,7 2,9 3,5 3,7 3,8 3,9

Diagnostika VAG túto chybu, neukáže, ani v chybovom hlásení v RJ sa táto chyba nenájde.

Zistenie chyby je pomerne jednoduché. Zapojíme VAG diagnostiku alebo voltmeter na snímač vzduchu a skontrolujeme napätie podľa tabuľky. Ak sa vyskytnú odchylky hlavne pri vyšších otáčkach, snímač vzduchu zmenil parametre a bude ho nutne vymeniť alebo upraviť zapojenie.

Ak meriame V-metrom pripojíme V-meter na vývod napätia vzduchovej sondy,  nájdeme ho na snímači pri vzduchovom filtri. Vývod číslo 5 pri jednoradovom konektore, alebo vývod číslo 6 pri dvojradovom konektore. Druhý vývod V-metra pripojíme na mínus prívod batérie.

Pri zistení odchylky snímač vymeníme alebo upravíme zapojenie podľa schémy.  U jednoradového konektora prerušíme vývod 5, pripojíme potenciometer na snímač a druhý vývod na bežec potenciometra. Druhú stranu potenciometra pripojíme na +5V vývod snímača 3. Nastavíme  potenciometrom chýbajúce napätie na najvyšších otáčkach /4000 otáčok/ podľa tabuľky a  vyskúšame chod motora pri plnom výkone. Potenciometer odmeriame a vymeníme za odpory.

 

 OPEL ASTRA 1,7 TDI konektor snímača vzduchu, nastaviť napätie z 3,2V na 3,7V až 3,8V podľa tabuľky, pri otáčkach 4000 odmerať odpory a vymeniť.

 Octavia 1,9TDI,  overené zapojenie upravujúce chybný signál snímača vzduchu